http://free.netbase.org
Offener Brief

Support t0

Dokumentation
Presse- mitteilungen
News Clips
über Public Netbase t0

Politisches Statement

 
free.netbase.org

v4.5 | 12 06 02
Open Brief aan de Bevolking van Oostenrijk


Open Brief aan de Bevolking van Oostenrijk
02.10.2000

 

:: RECHTSE OVERHEID RICHT ZICH TEGEN PUBLIC NETBASE

De hieronder genoemde individuen, initiatieven en organisaties dringen er op aan dat PUBLIC NETBASE, het Weense centrum voor nieuwe media, noch onder dwang gesloten wordt, noch gedwongen wordt zijn locatie in het Museumkwartier te verlaten. Wij verzoeken de Oostenrijkse regering om PUBLIC NETBASE te erkennen als een pionier in het veld van nieuwe media en cultuur door het de organisatie mogelijk te maken vanuit het Museumkwartier te blijven werken.

Sinds de opening in 1994 speelt PUBLIC NETBASE een instrumentele rol in de vormgeving van het snel veranderende landschap van electronische cultuur. Onder de toegewijde leiding van Konrad Becker en Marie Ringler, draagt PUBLIC NETBASE bij aan de locale mediacultuur in Wenen en aan de nieuwe media cultuur in een bredere Europese en globale context. Daarnaast biedt Publice Netbase een unieke mix aan van gemeenschapsdiensten, waaronder technische training, openbare Internettoegang en een geavanceerd (net) kunst programma. Het houdt tentoonstellingen, organiseert conferenties en biedt essentiele voorzieningen aan verscheidene groepen. Public Netbase draagt bij aan het bevorderen van de cultuur van nieuwe media technologieen door een substantiele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van theoretische en praktische modellen. Voortgang van de integratie van deze initiatieven in de culturele context van het Museumkwartier zou een enorme bijdrage betekenen aan het type culturele context en competentie dat Oostenrijk in staat stelt om deze nieuwe eeuw gestalte te geven op een wijze die aansluit bij haar rijke culturele erfenis.

Ongelukkigerwijs is Public Netbase met de regeringswisseling het doelwit geworden van ongefundeerde aanvallen, machinaties en aantijgingen. Het stopzetten van alle overheidssteun, de pogingen van de overheid om de lokale financiering voor Public Netbase te blokkeren en de onsuccesvolle maar uitvoerige onderzoeken naar financieel wanbeleid, zijn even zovele pogingen om kritische geluiden in de Oostenrijkse burgermaatschappij te smoren.

Met name vanwege de bijdragen van Public Netbase aan de lokale gemeenschap en het veld van nieuwe media kunsten vinden wij deze situatie niet alleen schokkend maar ook zeer verontrustend.

Wij eisen dat de Oostenrijkse overheid zijn culturele beleid ten aanzien van Public Netbase herziet en haar prestaties erkent. Public Netbase heeft recht op ondersteuning gezien het unieke culturele klimaat dat zij creŽert en voor haar bijdrage aan experimentele en opkomende kunstpraktijken. Niet alleen Public Netbase zou structureel ondersteunt moeten worden, maar ook de de individuen en organisaties die deelnemen aan de indrukwekkend verscheidenheid van Oostenrijkse onafhankelijke en experimentele media projecten die in het laatste decennia tot stand zijn gebracht. In deze projecten is bewezen dat media kunst en netwerk praktijken refereren aan een rijke historie en dat ze een poging zijn om de bestaande creatieve diversiteit te reflecteren en een discours in gang te zetten dat een kritische beschouwing biedt van de opkomende globale cultuur. Te vaak zijn electronische time-based media beschreven als marginaal, gefragmenteerd of buitenstaanders in het culturele debat over creativiteit in de huidige kunstwereld. Niets is verder van de waarheid. Dat is waarom een organisatie als Public Netbase een fervent promoter is van deze rijke nieuwe media cultuur. Het is om deze reden de verantwoordelijkheid van de Oostenrijkse regering als hoeder van de publieke cultuur, om de financiele ondersteuning van Public Netbase te herstellen en diens locatie in het Museumkwartier te faciliteren. Met het bestendigen van de huidige stand van zaken zou de Oostenrijkse overheid een slechte dienst bewijzen aan het publiek en aan de culturele erfenis van Europa.

 

Unterschriften...

~Offener Brief

~Deutsch
~Englisch
~Holländisch

~Spanisch

~Französisch
~Ungarisch

Unterschriften
Offenen Brief unterschreiben

 

 


PUBLIC NETBASE t0 Media~Space! | contact: free@netbase.org | mail to webmaster
recent projects ~world-information.org ~government-austria.at

institute for new culture technologies | museumsquartier | museumsplatz 1 | a-1070 vienna | austria
phone ++ 43-1-522 18 34 | fax ++ 43-1-522 50 58